• Projekty/dotační programy

   • Základní škola Amos je zapojena do následujících projektů:

     

    Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

     

    Operační program Jan Amos Komenský: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004357CZ.02.02.XX/00/22_002/0004357

    Amos s radostí

     

    O2 Chytrá škola: www.chytraskola.cz