• Seznam sponzorů a partnerů školy:

    • Mockrát děkujeme všem partnerům a sponzorům naší školy.

      

     Děkujeme:

     Pan a paní Hasynec - zakoupení licence Umímeto.cz, výrazná pomoc v obdbobí distanční výuky.

     Zámečnitví Otruba - přenosné ohniště, pravidelně využívané na tematických dnech ZŠ, teambuildingách ped. sboru i při zájmovém vzdělávání.

     Paní Barborková - domek pro děti do školní družiny, skvělý hrací prvek, pravidelně využívaný nadšenými dětmi.

     Pan Veselý - geodesky pro výuky, praktická pomůcka.

     Pan Schimandl - hasící přístroj do odborné učebny.

     Rodina Kučerových - didaktické pomůcky do třídy.