• Informace pro cizí strávníky

    • Obědy pro cizí strávníky je možné odebírat za níže uvedených podmínek:

     - podepsaná Smlouva o poskytnutí stravování s měsíční fakturací

     - každý kdo bude odebírat stravné na smlouvu, obdrží čip nastavený tak, aby bylo možné si v čase od 11,00 do     11,30 hodin otevřít dveře hlavního vchodu a sejít si do kuchyně, kde budou obědy připraveny k vyzvednutí

     - ve školním roce 2022/2023 bude školní jídelna vařit do 23.6.2023

     - cena za obědy pro cizí strávníky od 1.7.2023 je 105,- Kč