• Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP

  • Od 1.1.2021 realizujeme Výzvu č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP,

    

   Název projektu: Učíme s radostí

    

   registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019205